PROIZVODI

VENTILISANE FASADE OD KAMENA

U svetu se smatra najefikasnijim sistemom za rešavanje izolacije zgrada. Ovaj fasadni sistem ostavlja ventilacioni prostor (ventilacionu komoru) izmešu izolacije i kamene obloge, a uklanjanjem neželjenih toplotnih mostova postiže izvrsno termičko ponašanje objekta.

U ventilacionom prostoru se zbog zagrevanja međuprostora u poređenju sa temperaturom vazduha iz okoline proizvodi neprekidna ventilacija. Odgovarajućim dimenzijama ulaska i izlaska vazduha postiže se stalna evakuacija vodene pare, koja dolazi kako iz unitrašnjosti tako i iz spoljašnosti zgrade, održavajući izolaciju suvom, postiže bolje performanse izolacije i veliku uštedu u potrošnji energije.
Ventilirajuća fasada pored toga sto utiče na uštedu energije u objektu, eliminiše direktno zračenje i štetne atmosferske uticaje na sam objekat.

Sistem se sastoji od aluminijumske podkonstrukcije, primarno pričvrsćene za konstruktivni deo objekta i posebno dizajniranih horizontalnih profila koji pružaju uzdužni oslonac kamenih ploča.
Kamen pažljivo odabran, zdrav, bez nedostataka, planski izrezan i obrađen na osnovu projektne dokumentacije i unapred pripremljene specifikacije.

Kamene ploče debljine najčešće 3cm, sa uzdužno izrađenim žlebovima na gornjoj i donjoj strani ploče u koje se ugrađuje aluminijumski profili, dopremaju se na gradilište u skladu sa unapred predviđenom dinamikom radova. Ugradnju vrši posebno obučena ekipa izvođača uz stalni nadzor odgovornog izvođača radova.

Ventilisana fasada je konstruktivni sistem koji obezbeđuje najefikasnije rešenja za oblaganje fasade objekta jer pored zaštite od vlage i spoljašnjih atmosferskih uticaja obezbeđuje toplotnu i zvučnu izolaciju objekta.

NAČIN UGRADNJE KAMENIH FASADA

Ventilisane fasade od kamena svakom objektu daju posebnost. Najčešće se postavljaju na poslovnim i stambenim zgradama, a prelepo izgledaju i na privatnim kućama. Mogu se ugrađivati na dva načina, ankerisanjem međusobno nezavisnim ankerima i sistemom potkonstrukcije.

Ankerisanje međusobno nezavisnim ankerima uglavnom se primenjuje na objektima manje površine. U ovom postupku precizno rezane kamene ploče ugrađuju se u cementnom malteru i pričvršćuju skrivenim ankerima za zid objekta.

Za razliku od ankerisanja, sistemom podkonstrukcije mogu se adekvatno rešiti svi objekti. Ovaj način ugradnje kamenih ploča naziva se još "suvi postupak" i podrazumeva prethodno postavljanje jake aluminijumske ili čelične konstrukcije na koju se profilima ili ankerima pričvršćuju rezane kamene ploče.
Kod ovih fasada, između fasade i termike ostaje slobodan vazdušni prostor koji predstavlja najbolji toplotni i zvučni izolator. Vazdušna šupljina između zida zgrade i fasadne obloge omogućava nesmetanu cirkulaciju vazduha čime se objekat štiti od kondenzacije i obezbeđuje najveći izolacioni komfor.

KAMENE FASADE - LEPE, DUGOVEČNE I POSTOJANE

Ukoliko se odlučite za Ventilisane fasade od kamena na svom objektu, morate obratite pažnju na kvalitet kamena i završne obrade. Samo kamen koji poseduje odgovarajuće ateste, obezbeđuje ispunjenje svih propisanih standarda pritisne i savojne čvrstoće.

Zato nas pozovite. Granit trade vam garantuje kvalitet svoji proizvoda i pristupačne cene. Zavisno od vrste kamena i količine koja vam je potrebna, možemo vam odobriti i specijalne popuste.